محصولات

شرکت کشت و صنعت سفيد دانه گنبد در پاسخ به خواست جامعه براي مصرف محصولي سالم و با کيفيت اقدام به عرضه محصولات خويش در بازارهاي داخلي و خارجي با نام تجاري کامزيت نمود.

نگرش عالي به حقوق مصرف کنندگان محترم ما را بر آن داشت محصولات خويش را در احجام و اوزان مختلف با بسته بنديهاي متنوع و شکيل به بازار عرضه نمائيم تا ضمن تامين نظر کليه مصرف کنندگان،گامي کوچک در اعتلاي سلامت جامعه برداشته باشيم.