روغن زيتون فوق العاده بکر 200 سی سی

روغن زيتون داراي اسيدهاي چرب غير اشباع مونو (MUFA) و آنتي اکسيدان مي باشد که باعث طول عمر و کاهش بيماري هاي مرتبط با مصرف روغن هاي اشباع مي شود. بنابراين مصرف آن به جاي روغن هاي اشباع و جامد فوايد زير را براي سلامتي بدن دارد:

  •  روغن زيتون سلامت شريان‌ها را تامين مي‌ کند.
  • مانع آسيب رساندن راديکال‌هاي آزاد حاصل از چربي‌ها و روغن‌ها به سيستم‌ قلبي-عروقي مي ‌شود.
  • کلسترول خون و به خصوص نوع بد آن يعني LDL را کاهش مي‌ دهد، بدون اينکه که نوع خوب آن يعني HDL کاهش پيدا کند.
  • از مسموم و اکسيده شدن LDL کلسترول جلوگيري مي‌ کند.
  • مانع رسوب پلاک ‌ها در جدار شريان شده و در نتيجه مانع تنگ شدن شريان‌ها مي ‌شود.