روغن زيتون و سيستم گوارشی

به محض اینکه ما روغن زیتون می خوریم ، روغن تاثیر خود را بر روی تمام مسیر به سمت دستگاه گوارش می گذارد . در گذشته آن را برای درمان همه گونه اختلالات گوارشی تجویز می کردند که بوسیله مطالعات اپیدمیولوژی و اطلاعات علمی فراوان ، در حال اثبات شدن هستند.

روغن زیتون و معده

هنگامیکه روغن زیتون به معده می رسد، توان گروه های عضلانی یا ماهیچه ای در انتهای اسوفاگوس (oseophagus ) را کاهش نمی دهد. به همین دلیل، خطر گردش و فروکشی غذا و نیروی شکمی از معده به اسوفاگوس،را کاهش نمی دهد. هم چنین روغن زیتون از جنبش شکمی بطور جزئی پیشگیری می کند. در نتیجه حجم شکمی معده به تدریج به داخل دو از دهه آزاد می شود، که احساس پری بیشتری داده و به گوارش و جذب مواد غذایی در روده کمک می کند.

روغن زیتون وسیستم کبدی - صفرایی

یکی از تاثیرات روغن زیتون بر سیستم کبدی - صفرایی این است که این روغن یک کلاگاژ (cholagogue ) است که از تخلیه کامل کیسه صفرا اطمینان حاصل می کند. تاثیر دیگر این است که روغن زیتون یک کلسیستوکینتیک است ، یعنی روغن زیتون باعث انقباض کیسه صفرامی گردد که برای درمان و جلوگیری از اختلالاط مجرای صفرا مفیداست. روغن زیتون سبب پیوند نمک های صفرا در کبد شده و مقدار کلسترول دفعی بوسیله کبد را افزایش می دهد. بطور خلاصه، به علت اثر مثبت روغن زیتون بر سفت کردن ماهیچه و فعالیت کیسه صفرا، باعث گوارش لیپیدها می شود، زیرا صفرا لیپیدها را به صورت ریز درآورده و از حمله سنگ های کیسه صفرا جلوگیری می کند.

روغن زیتون و لوزالمعده

پس از استفاده از روغن زیتون، این روغن مقدار کمی از ترشحات لوزالمعده را تولیدکرده ،که باعث می شود این اندام به مقدار موثر و کافی برای انجام تمام اعمال گوارشی اش کار انجام دهد. روغن زیتون برای بیماری هایی که در آنها بایداعمال پانکراس ادامه یابد، مانند:ناتوانی لوزالمعده، دیاساژ شیره ای لوزالمعده مزمن، ورم مثانه، سندرم مالاب سورپشن(malabsorption ) و غیره، تجویز میشود.

روغن زیتون و روده ها

به علت سیتوسترول موجود در روغن زیتون این روغن از جذب کلسترول در روده کوچک جلوگیری می کند. هم چنین باعث جذب مواد غذایی گوناگون (کلسیم،آهن،منیزیم و. . .) می شود. به همین خاطر، روغن زیتون چربی ای است که به راحتی گوارش و جذب می شود. این روغن خواص منتخب و اثر ضدیبوستی دارد که علیه یبوست و تنفس مشکل دار مبارزه می کند.