روغن زیتون و بیماری های قلبی و عروقی

در کشورهای صنعتی بیماری های قلبی_عروقی اصلی ترین عامل مرگ و میرمی باشند. دسته ای از مطالعات ثابت نموده اند که سخت شدن شریان ها تا حد زیادی به عادت های غذایی، روش زندگی و برخی از جنبه های پیشرفت اقتصادی وابسته است. پیشرفت سخت شدن شریان هابه عوامل زیادی بستگی دارد،که مهمترین آنهاعبارتنداز : کلسترول بالای خون، فشارخون بالا،مرض قند و سیگار کشیدن. پروفسور فرانسیسکو گراندکویان (Francisco Grand Covian )می گوید: « کمترین آمار مرگ ناشی از بیماری های قلبی در کشورهایی به ثبت رسیده که در آنها روغن زیتون تنها چربی مورد استفاده آنها می باشد»

سخت شدن شریان ها چیست ؟

سخت شدن شریان ها شرایطی است که در آن تکه های سرشار از کلسترول ( یاهمان آتروماس ) بر روی دیواره سرخرگها ته نشین می گردد. این عمل باعث توقف رسیدن خون به بافت هاشده و مانع از عمل کردن اندام های اصلی مانندقلب و مغز می گردد.

نتایجش چیست ؟

وقتی قلب تحت تاثیر سخت شدن شریان ها قرار می گیرد، این بیماری باعث آنژین و حمله قلبی شده و احتمال مرگ ناگهانی قلبی را افزایش می دهد. هنگامیکه مغز تحت تاثیر این بیماری قرار می گیرد، لخته خون در مغز تشکیل شده که منجر به نوعی فلج عضلانی ، کمبود ظرفیت ادراک و جنون میشود. سرخرگ آئورت و سرخرگ های پا نیزآسیب می بینند که منجربه نوعی درد و مشکل در راه رفتن، بافت مردگی و قانقاریا می شود. زمانیکه یک تکه چربی منفجر شود، مثلاً به خاطر افزایش فشار خون، سرخرگ های کوچک داخل آن نیز منفجر می گردند. این اتفاق واکنشی ایجاد می کند که در نتیجه آن سلول های مسئول یا همان پلاکت ها که در خون وجود دارند به یکدیگر متصل گشته و یک لخته خونی تشکیل دهند.لخته خونی در درون سرخرگ حرکت می کند، درجاییکه اندازه لخته از قطر رگ بیشتر باشد، باعث انسداد رگ شده و از آنجاییکه خون به اندام نمی رسد، باعث مرگ اندام می گردد.

روغن زیتون وسخت شدن شریان ها :

ثابت شده که روغن زیتون تاثیر بسزایی در جلوگیری از تشکیل لخته های خونی و تراکم پلاکت ها دارد. رژیم غذایی سرشار از روغن زیتون می تواند اثر غذاهای چرب را در تشکیل لخته خونی ضعیف کند;هم چنین در کاهش درصدناتوانی قلبی درکشورهایی که روغن زیتون اصلی ترین چربی مورد استفاده است ،کمک می کند.


کلسترول چیست ؟

کلسترول ماده پرچربی است که شامل غذاهایی بر گرفته از حیوانات میباشد. رژیم های غذایی که شامل مقادیر زیادی از چربی های حیوانی باشند، میزان کلسترول خون را بالا برده که این امر یکی از اصلی ترین عوامل بیماری های قلبی_عروقی است

چربی ها (تری گلیسرید) و کلسترول بوسیله لیپوپروتئین ها در خون منتقل می گردند. کلسترول متصل به لیپوپروتئین های کم تراکم (لیپوپروتئین های بسیارکم تراکم VLDL و لیپوپروتئین های کم تراکم LDL )آتروژنیک است، که به دیواره رگ ها آسیب می رساند. در مراحل بعدی، این عامل موجب تشدید حمله قلبی می گردد. به چنین کلسترولی "کلسترول بد" می گویند. در عوض،کلسترول متصل به لیپوپروتئین های پرتراکم (یاهمان کلسترول HDL) "کلسترول خوب" خطاب می شود زیرا نوعی محافظ در مقابل حمله بیماری های قلبی_عروقی ایجاد می کند. لیپوپروتئین های پر تراکم، کلسترول آزاد را از سلول هابرداشته و سپس آن را به کبد برده که در آنجا بوسیله کیسه صفرا نابود می گردند.

روغن زیتون و کلسترول :

روغن زیتون مقادیر زیادی کلسترول خون، کلسترول LDL وتری گلیسریدها را کاهش می دهد. در همین زمان، روغن زیتون مقادیر کلسترول HDL که نقشی محافظ داشته و از تشکیل تکه های چربی جلوگیری می کند، تغییر نمی دهد (و یاشاید آنها را افزایش دهد ) ،همچنین نابودی لیپوپروتئین های کم تراکم را تحریک می کند.

تاثیر مفید روغن زیتون نسبت به بیماری های قلبی_عروقی در پیشگیری اولیه ثابت شده است،که در این مورد خطر پیشرفت بیماری را کاهش می دهد و در پیشگیری ثانویه که از روی دادن مجدد،بعد از اولین اتفاق شریانی جلوگیری می کند. در زمان حاضر تحقیقات،تاثیر رژیم غذایی مدیترانه در پیشگیری از اتفاقات ثانویه شریانی و تاثیر مثبت روغن زیتون بر افسردگی ای که با چنین اتفاقاتی ایجاد می گردد، نشان می دهند. این دست یافته ها برای نمایش وقوع افسردگی در دنیای مدرن امروز و نقشی که در بیماریهای قلبی ایفامی نماید، بسیار پر اهمیت اند.