روغن زیتون و سرطان

سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته بوده و تعداد دفعات وقوع آن نیز رو به افزایش می باشد. هم اکنون ثابت شده است که رابطه ای بین رژیم غذایی و افزایش تعداد تومورهای مرگ آور وجود دارد.یکی از خطرهای اصلی در ایجاد سرطان، اکسیداسیون سلولی است؛ به طوریکه هر چه سلول نسبت به اکسیژن حساس تر باشد، احتمال وقوع سرطان بیشتر می باشد. انواعی از سرطان که رابطه نزدیک تری با رژیم غذایی دارند عبارتند از: سرطان روده بزرگ،روده کوچک، پروستات و سرطان سینه. تحقیقات اخیر نشان داده است نوع چربی یا روغن مصرفی بیشتر از کیفیت آن در بروز سرطان نقش دارد.

سرطان چیست ؟

تومور بخشی از بافت بزرگ شده یا باد کرده بدن می باشد. تومورها می توانند بی خطر و گاهی مرگ آور باشند. تومورهای بی خطر آن دسته از تومورها می باشند که سلول هایشان در جای اصلی خود باقی می مانند. آنها یک توده سلولی موضعی را تشکیل داده که هنگام رشد، در محفظه ای قرار گرفته و بندرت منجر به مرگ می گردند. در عوض تومورهای مرگ آور یا سرطانی، به بافتی که در آنجا رشد می کنند حمله ور می شوند. گاهی اوقات آنها وارد جریان خون و سیستم لنفاوی شده و تومورهای ثانویه را در سایر بخش ها تشکیل می دهند که به این عمل متاستازگویند. با توجه به نوع تومور، سرعت رشد و گسترش متفاوت می باشد. عوامل محیطی مختلف (عوامل فیزیکی: پرتوزایی، عوامل شیمیایی و برخی مواد سازنده غذاها) و عوامل ژنتیکی در تشکیل تومور نقش دارند. در اکثر سرطان ها، عوامل محیطی مهمترین عوامل در بروز سرطان می باشند.

روغن زیتون و سرطان

بررسی های مربوط به علم امراض مسری بیان می کند که روغن زیتون نوعی اثر پیشگیرنده در برابر تومورهای مرگ آور (سینه، پروستات،اندومتری وسیستم گوارشی و...) از خود نشان می دهد. تعدادی از بررسی های تحقیقاتی ثابت کرده اند که روغن زیتون احتمال وقوع سرطان سینه را کاهش میدهد. استفاده از یک رژیم غذایی مناسب به همراه روغن زیتون بعنوان منبع اصلی چربی ،به صورت قابل ملاحظه ای بروز سرطان را کاهش می دهد. این امر به این دلیل است که تغییرات ایجادشده در سلول بوسیله سرطان،قالباً به دلیل ترکیبات سمی (توکسین) هستندکه هنگام استفاده از آنها در رژیم غذایی، بهDNA حمله ور می شوند. با عبور از درون کبد،این ترکیبات سمی،رادیکال های آزاد تولید میکنند که بعداً بهDNA هجوم می برند. برای مبارزه با چنین رادیکال های آزادی، بدن نیاز به ویتامین ها و آنتی اکسیدان هایی ،شبیه آنها که در روغن زیتون موجود هستند،نیازمند است. همچنین،گزارش شده که رژیم غذایی 

مملو از روغن زیتون با کاهش احتمال سرطان شکم ارتباط نزدیک دارد. اثر پیشگیرنده روغن زیتون به مقدار میوه و سبزیجات خورده شده در رژیم غذایی مرتبط نمی باشد. مطالعات جدید نشان داده اند روغن زیتون حفاظی در برابر سرطان روده بزرگ ایجاد می کند. تحقیقات اخیر به دنبال معانی متابولیک(سوخت وساز) چربی ها، خصوصاً نقش پیشگیرنده روغن زیتون در بیماری مزمن کبدی و اختلال روده که بعنوان کران شناخته می شود،بوده است. نتایج این تحقیقات به تاثیرات مفید روغن زیتون بر آسیب های پیش سرطانی اشاره کردند.

پس از تجزیه و تحلیل سه نوع رژیم غذایی،دانشمندان به نتایج متفاوتی دست پیداکردند. رژیم غذایی بر مبنای روغن زیتون ، تعداد آسیب های سرطانی را کاهش داد، تعداد تومورهایی که توسعه یافته بودند به طور واضح و مشخص کم بود،و تومورها قدرت تهاجمی کمتری داشتند و بهبودی آنها بهتر بود. این اثر مفید را می توان به اسید روغنی، اسید چرب اشباع نشده در روغن زیتون، نسبت داد. مشاهده شده که این اسید پر چرب تولید پروستاگ لندیس (Prostaglandins) را که از اسید عنکبوتی نشأت می گیرد، و در عوض نقش عمده ای در تولید و پیشرفت تومورها دارد،را کاهش میدهد. به هر حال نمی توان اثر مثبت سایر مواد غذایی روغن زیتون مانند آنتی اکسیدان ها،فلاونوئیدها،پلی فنول ها و اسکوآلن ها را مستثنی کرد. اعتقاد بر این است که اسکوآلن ها تاثیر بسزایی بر پوست ؛با کاهش و قوع تومورهای سیاهرنگ قشر عمیق پوست، دارند. همچنین روغن زیتون به طعم سبزیجات نیز می افزاید که فواید آنها در پیشگیری از سرطان فراوان به اثبات رسیده است. برخی از تحقیقات جدید و بسیار امیدبخش بر محافظت ایجادشده توسط روغن زیتون در مقابل سرطان خون بچه و انواع مختلف سرطان،مانند سرطان فلس دارا سوفاژل سلولی، تمرکز یافته اند. هنوز موارد بسیاری درباره چگونگی اثر روغن زیتون بر سرطان باقی مانده است که باید کشف شوند و اطلاعات به هم پیوسته هنوز در مورد مکانیسم موجود در ماورای نقش مفیدی که روغن زیتون در پیشگیری یا ممانعت از رشد انواع سرطان بازی می کند،ناقص هستند. به هرحال; بر طبق اطلاعات موجود در زمان حاضر، روغن زیتون در طول مراحل مختلف موجود در فرآیند تشکیل سرطان، نقش ایفا می کند.