روغن زیتون و فشار خون

مطالعات تحقیقاتی بسیاری از رابطه نزدیک بین رژیم غذایی و فشارخون خبر داده اند. بعضی غذاهای مشخص می توانند فشار خون را بالا برده و بعلاوه تاثیری بر وزن بدن نیز داشته باشند.

فشار خون بالا چیست ؟

فشار خون بالا همان فشار بالای خون در سرخرگ ها است و زمانی اتفاق می افتدکه فشار خون به طور ثابت بیش از mmhg 90/140 است. فشار خون بالا یکی از عوامل اصلی شریانی در پیشرفت سخت شدن شریان ها ست. فشار خون بالا به همراه کلسترول خون بالا، سیگار کشیدن، چاقی و دیابت، یکی از مهمترین مشکلات سلامتی در دنیای توسعه یافته است. مانند سایر عوامل احتمال خطر، شیوه زندگی میتواند با فشارخون بالا همکاری کند. از هر 4 نفر انسان بالغ، یک نفر دارای فشار خون بالااست. این بیماری احتمال مرگ زود هنگام را به خاطر آسیبی که به سرخرگ های بدن خصوصاً سرخرگ هایی که به قلب ،کلیه،مغز و چشم می روند،بالا می برد.

روغن زیتون و فشارخون :

هنوز مشخص نشده است که چه عواملی از رژیم غذایی مدیترانه مسئول اثر آنها بر کاهش فشارخون هستند. به هر حال،مشخص شده که افزودن روغن زیتون به رژیم غذایی که از هیچ طریق دیگری تغییر نمی کند، اثر کاهش دهنده ای بر فشارخون ،که به نظر می رسد مخصوص همین نوع روغن باشد، دارد. استفاده منظم از روغن زیتون چه بالاترین و چه پایین ترین حد فشارخون را کاهش میدهد. مدرک جدیدی وجود دارد که می گوید زمانی که روغن زیتون مصرف می شود دز روزانه داروهای لازم برای کنترل فشارخون در بیمارانی با فشارخون بالا کاهش می یابد،که احتمالاً به خاطر کاهش اسیدنیتریک است که بوسیله پلی فنول ها ایجاد می شود.