روغن زیتون و سیستم ایمنی بدن

ثابت شده که روغن زیتون نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن ایفا می کند.

 سیستم ایمنی بدن چیست ؟

سیستم ایمنی با هماهنگ کردن مکانیزم های اختصاصی و غیراختصاصی، از بدن در مقابل هجوم عوامل خارجی (سموم، میکرو ارگانیسم ها، انگل ها، فرآیندهای توموری و غیره) دفاع میکند. دفاع غیر اختصاصی یا غریزی، اولین سد محافظتی در مقابل میکرو ارگانیسم ها هستند. آنها از پوست، غشاء مخاطی، سیستم کمپلمان (شامل گروهی از 20 نوع پروتئین می باشد که در کبد ساخته شده و به نابودی میکرو ارگانیسم ها کمک می کند)،عوامل هورمونی و... و شیوه عمل آنها تحت تاثیر تماس اولیه با عوامل خارجی قرار نمی گیرد. مکانیزم های مخصوص در پی تماس با عامل خارجی فعال می گردد و به شکل درگیر شدن لنفوسیت های B (سیستم خونی) و لنفوسیت های T (سیستم سلولی) می باشد. سیستم ایمنی غریزی در برابر انواع میکروب ها پاسخی یکسان از خود نشان می دهد، در حالیکه سیستم ایمنی اختصاصی، بر طبق نوع میکرو ارگانیسم پاسخی متفاوت از خود نشان می دهد.

روغن زیتون و سیستم ایمنی بدن :

ثابت شده که روغن زیتون، سیستم ایمنی را در برابر حملات خارجی میکرو ارگانیسم ها،باکتری ها و ویروس ها تقویت می کند. مشخص شده است که بعضی اوقات کمبود مواد معدنی و ویتامین ها،تاثیر منفی بر سیستم ایمنی دارند. تحقیقات اخیر بیانگر این مطلب می باشند که اسیدهای چرب موجود در ساختار روغن زیتون ،به کم کردن پارامترهای مهم مربوط به ایمنی مانند تکثیر لنفوسیت های B و سلول های Tتحریک شده اند،کمک می کند. گزارش شده است که این اسیدهای چرب نقش مهمی در کارکردهای مختلف سیستم ایمنی دارند. اسیدهای چرب برای ترمیم بیماری های خود ایمنی(نقص سیستم ایمنی) و تنظیم کلی سیستم ایمنی موثر هستند.

روغن زیتون و آرتریت روماتوئید :

آرتریت روماتوئید نوعی بیماری نقص سیستم ایمنی می باشد که در آن بدن آنتی ژنهای خودی را به عنوان بیگانه تلقی نموده و بر علیه آنها پاسخ ایمنی بروز می دهد،که این عامل سبب بروز مشکلات حادی می گردد. ژنها، عوامل موثر، هورمون ها و رژیم غذایی به عنوان عوامل ممکن در بروز حمله این بیماری نام برده شده اند. اگر چه برخی مطالعات نشان داده اند که روغن زیتون به کم کردن نشانه های این بیماری کمک می کند ولی نمی تواند این اثرات پیشگیرنده را به طور مداوم فراهم نماید. امروزه بر طبق آخرین نتایج بدست آمده، استفاده منظم از روغن زیتون احتمال پیشرفت آرتریت روماتوئید را کاهش می دهد. بر طبق آنچه نویسندگان مطالعات می گویند، اشخاصی که از رژیم غذایی شامل مقادیر زیادی از روغن زیتون استفاده می کنند، کمتر از این بیماری آسیب می بینند. بررسی ها نشان می دهد افرادی که کمتر از روغن زیتون استفاده می کنند، 5/2 برابر بیشتر از کسانیکه غالباً از آن استفاده می کنند،در معرض پیشرفت آرتریت روماتوئید قرار دارند. اگر چه هنوز مکانیزم این فرآیند مشخص نمی باشد، اما مشکوک است که آنتی اکسیدان ها نقش مفیدی را ایفا می کنند