روغن زیتون و بزرگسال شدن

روغن زیتون سرشار از آنتی اکسیدان های مختلف (ویتامینE و پلی فنول ها و. . .) است که نقش مثبت و زیستی در نابود کردن رادیکال های آزاد، مولکول های درگیر در برخی بیماری های مزمن ، بزرگ شدن و افزایش امید زندگی، ایفا می کنند. که این مورد را در مطالعات اپیدمیولوژی به اثبات رسانده اند. اکثربیماری های مربوط به افزایش سن تحت تاثیر رژیم غذایی هستند، خصوصاً استئوپروسیس(osteoporosis) و اعمال رو به زوال ادراکی.

 استئوپروسیس چیست؟

استئوپروسیس نقصی دربافت های استخوانی است که احتمال شکستگی را افزایش می دهد. این بیماری دو نوع است: نوع اول در زنان میانسال و پس از یائسگی ، و نوع دوم در زنان مسن اتفاق می افتد.

 روغن زیتون و استئوپروسیس

روغن زیتون اثر مفیدی بر آهکی شدن استخوان ها داشته و سخت شدن استخوان درصورت استفاده هر چه بیشتر از روغن زیتون، بهتر خواهد شد. روغن زیتون به جذب کلسیم کمک کرده و از این رو نقش مهمی در دوران رشد و در جلوگیری از استئوپروسیس دارد.

روغن زیتون و اعمال ادراکی

رژیم غذایی سرشار از روغن زیتون از آسیب حافظه در اشخاص سالم مسن جلوگیری می کند. بررسی های انجام شده بر روی اشخاص مسن که رژیم شان شامل مقادیر زیاد اسیدهای اشباع نشده، خصوصاً روغن زیتون بوده، مشاهده شده است که کمترکسی از کاهش ادراک مربوط به افزایش سن رنج می برد. اینکه دقیقاً این چربی ها به چه مقدار از کاهش ادراک جلوگیری می کنند، مشخص نیست. به هرحال، اعتقاد بر این است که این اثر به دلیل اسیدهای چرب اشباع نشده ای است که ساختار غشاء سلولی سلول های مغز را حفظ می کنند و به همین خاطر نیاز به اسیدها در طول بزرگ شدن افزایش می یابد. چنین مطالعه ای نشان می دهدکه مقدار روغن زیتون مصرف شده تناسب معکوس با کاهش ادراک مربوط به سن و فقدان حافظه، جنون و بیماری آلزایمر دارد.